Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, powstały niemal 40 lat temu, był pierwszą placówką w Polsce i jedną z nielicznych na świecie, w której wprowadzono kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę nad małym, niepełnosprawnym, dzieckiem i jego rodziną. Powstanie takiej placówki było dziełem współpracujących ze sobą teoretyków i praktyków różnych specjalności, a podyktowane było troską o holistyczne podejście do dziecka niepełnosprawnego, terapii, rehabilitacji i jego rodziny.
Dużą rolę odegrała inicjatywa ze strony rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy potrzebowali wczesnej, wielodyscyplinarnej, kompleksowej i stałej opieki. Podstawą w tym modelu było założenie o współpracujących ze sobą lekarzach wielu specjalności, psychologach, logopedach, fizjoterapeutach i pedagogach specjalnych. Założenie to stało się standardem wykorzystanym nie tylko przy tworzeniu kolejnych Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie całego kraju (jest ich 33), ale także innych placówek zajmujących się dziećmi niepełnosprawnymi, nie związanych z naszym Stowarzyszeniem.
Specjalizujemy się w opiece dzieci od urodzenia do 7 roku życia, których rozwój na różnych etapach ich życia przebiega nieprawidłowo. Naszymi pacjentami są dzieci:

  • obciążone ryzykiem nieprawidłowości rozwojowych, będącym konsekwencją przedwczesnego porodu,
  • z wieloczynnikowym uszkodzeniem lub wadami ośrodkowego układu nerwowego,
  • z chorobami metabolicznymi,
  • z uszkodzeniami materiału genetycznego,
  • z dysfunkcją narządu ruchu pochodzenia neurologicznego,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z dysfunkcją narządów zmysłów i aparatu artykulacyjnego,
  • ze spektrum autyzmu,
  • ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Schemat przyjmowania dziecka do Ośrodka rozpoczyna się od diagnozy. W skład zespołu diagnostycznego wchodzą: lekarze rehabilitacji medycznej, neurolodzy, psychiatrzy oraz neurologopedzi, logopedzi, fizjoterapeuci i psycholodzy.
Każde dziecko jest traktowane indywidualnie, a pomoc jest uzależniona od jego stanu.
W przypadku zakwalifikowania dziecka na terapię, jest ona realizowana według zaleceń zespołu konsultantów, z aktywnym udziałem rodziców przy jej opracowywaniu. Pion terapeutyczny tworzą: neurologopedzi, logopedzi, fizjoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy specjalni. Dziecko, w zależności od potrzeb, bierze udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej.
Jako zespół współpracujemy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami i ośrodkami adopcyjnymi oraz opieką społeczną i poradniami.
Pracownicy merytoryczni OWI prowadzą zajęcia dydaktyczne ze studentami psychologii UW, logopedii UW, pedagogiki APS, logopedii APS, Wydziału Rehabilitacji AWF oraz prowadzą wykłady dla psychologów kształcących się do specjalizacji klinicznej. W Ośrodku praktyki studenckie odbywają przyszli psycholodzy, logopedzi, pedagodzy i fizjoterapeuci. Studenci tych kierunków mają możliwość przeprowadzania badań do prac magisterskich. Prowadzone są także badania do prac doktorskich. Ponadto umożliwiamy odbywanie staży do specjalizacji psychologom oraz lekarzom do specjalizacji z neurologii i psychiatrii.