Co oferuje nasz Ośrodek

Specjalizujemy się w opiece nad dziećmi od urodzenia do 7 roku życia, których rozwój na różnych etapach ich życia przebiega nieprawidłowo.

Diagnoza

W skład zespołu diagnostycznego wchodzą: lekarze rehabilitacji medycznej, neurolodzy, pediatra i psychiatra oraz logopedzi, fizjoterapeuci i psycholodzy.

Terapia

Jest realizowana według zaleceń zespołu konsultantów z aktywnym udziałem rodziców przy jej opracowywaniu. Pion terapeutyczny tworzą: neurologopedzi, fizjoterapeuci, psycholodzy i pedagodzy specjalni.

Kompleksowe wsparcie

Dziecko, w zależności od potrzeb, bierze udział w terapii indywidualnej i/lub grupowej.
Jako zespół współpracujemy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami i ośrodkami adopcyjnymi oraz opieką społeczną i poradniami.

Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie, powstały niemal 40 lat temu, był pierwszą placówką w Polsce i jedną z nielicznych na świecie w której wprowadzono kompleksową, wielospecjalistyczną opiekę nad małym, niepełnosprawnym, dzieckiem i jego rodziną. Powstanie takiej placówki było dziełem współpracujących ze sobą teoretyków i praktyków różnych specjalności a podyktowane było troską o holistyczne podejście do dziecka niepełnosprawnego, terapii, rehabilitacji i jego rodziny.

Zapraszamy do kontaktu

Nasza siedziba

Ośrodek Wczesnej Interwencji PSONI

ul. Pilicka 21, 02-613 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Rejestracja pacjentów

+ 48 22/844-06-37


Sekretariat Ośrodka:

+ 48 22/844-44-29


Odwoływanie wizyt:

+ 48 506-368-248

Napisz do nas

 Akceptuję regulamin.