19.05.2020r.

Poklaszczmy, poskaczmy, potańczmy przy muzyce

„Koniki”

Dziś zapraszamy dzieci i Państwa do zabawy przy piosence „Koniki” z płyty
„Śpiewanki pokazywanki” wydawnictwa „Muzyczny Domek”

Piosenkę znajdą Państwo tutaj:

Proponujemy kilka wersji ilustrowania ruchem tej piosenki:

Siadamy na krześle: rodzic na przeciw dziecka.

Najpierw robimy trening dla nóg i nóżek:

Noga goni nogę, biegają koniki.

Stukają kopytka w rytm muzyki. Naprzemiennie tupiemy nogami.

Jedna noga tupie: tup.tup,tup Tupiemy tylko jedną nogą.

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. Zmiana nogi, tupiemy tylko drugą nogą.

Konik skacze sobie: hop, hop,hop Skaczemy unosząc obie nogi jednocześnie.

 Koniku w drogę Uderzamy oburącz dłońmi o uda 2x

Wioooo!!! Szybko tupiemy naprzemiennie naśladując bieg konia, głośno mówimy Wiooo!!!

A teraz trening dla rąk i rączek:

Noga goni nogę, biegają koniki.

Stukają kopytka w rytm muzyki. Naprzemiennie uderzamy dłońmi o uda.

Jedna noga tupie: tup.tup,tup Rytmicznie uderzamy prawą dłonią w prawe udo.

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. Rytmicznie uderzamy lewą dłonią w lewe udo.

Konik skacze sobie: hop, hop,hop Rytmicznie uderzamy oburącz jednocześnie, równolegle dłońmi o uda.

 Koniku w drogę Uderzamy oburącz dłońmi o uda 2x

Wioooo!!! Szybko uderzamy oburącz naprzemiennie dłońmi o uda, werbalizując odgłos Wioo!!!

Rozruszajmy całe ciało. Stajemy parami naprzeciwko siebie, trzymamy dziecko za ręce.

Noga goni nogę, biegają koniki.

Stukają kopytka w rytm muzyki. Cwałujemy bokiem dostawiając nogę do nogi.

Jedna noga tupie: tup.tup,tup Zatrzymujemy się, tupiemy jedną nogą.

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk. Tupiemy drugą nogą.

Konik skacze sobie: hop, hop,hop Podskakujemy obunóż.

 Koniku w drogę Uderzamy 2x wolno dłońmi o uda

Wioooo!!! Uderzamy szybko, naprzemiennie dłońmi o uda lub szybko biegniemy w dowolnym kierunku.

https://pixabay.com/pl/vectors/rocker-ko%C5%84-na-biegunach-ko%C5%84-zabawka-161936/ stąd obrazek

Jeśli mamy ochotę możemy urozmaicić zabawy przy piosence:

  • Krok dostawny, cwał – zacznijmy wolno od kroku dostawnego (najpierw odstawiamy jedną nogę, a dopiero potem dostawiamy do niej drugą), potem przyspieszajmy przechodząc w cwał.
  • Jeśli mamy w domu dywan stańmy na jego brzegu (pięta na podłodze, palce na dywanie). Przesuwajmy stopy powoli w jednym kierunku dostawiając jedną do drugiej. Rodzic idzie pierwszy, dziecko za nim. Zwróćmy szczególną uwagę, żeby stopy przesuwać bokiem, prostopadle do krawędzi dywanu. Jeśli jest to trudne dla dziecka, stańmy przed nim, weźmy je za ręce, aby mogło obserwować działania dorosłego w lustrzanym odbiciu. Wspierajmy przestawianie nóg komunikatami „Odstaw-dostaw”. Pilnujmy, aby dziecko nie krzyżowało nóg.

            Jeśli nie mamy dywanu możemy wykorzystać cienki materac, koc, lub sznurek,          zadbajmy oto, aby rzeczy te były stabilnie umocowane i nie przesuwały się            podczas naszych działań.

  • Poćwiczmy osobno elementy ruchowe naszej piosenki. Proponujmy Marsz z baletu  „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego:

            Wykonujmy kolejno przy muzyce: tupanie naprzemienne, tupanie jedną nogą,   wolny krok dostawny, cwał itd. Inicjujmy kolejny sposób poruszania,             wspierając dziecko komunikatem słownym, pokazem. 

16.04.2020r

♫ ♫

Na rozgrzewkę zapraszamy do zabawy muzyczno- ruchowej  „Z pałeczkami idę sobie”.

Potrzebne będą po 2 pałeczki dla każdego uczestnika zabawy. Można wykorzystać pałeczki do cymbałków, pałeczki do sushi bądź kredki ołówkowe. Podkładem muzycznym może być dowolna rytmiczna melodia.

Zatem zaczynajmy! 😊

  • Z pałeczkami idę sobie, mam zajęte ręce obie – maszerujemy w tempie muzyki, pałeczki niesiemy w dłoniach.
  • Stukam głośno ram, pam, pam, na pałeczkach rytmy grammaszerując, stukamy rytmicznie pałeczkami.
  • ZATRZYMUJEMY SIĘ
  • Teraz jaręce z pałeczkami trzymamy rozłożone szeroko, słuchamy rytmu granego przez narratora.
  • Teraz Wygramy na pałeczkach rytm usłyszany przed chwilą.
  • Teraz japonownie słuchamy nie grając.
  • Teraz Wygramy kolejny usłyszany rytm itd.

Zaczynamy zabawę od początku. Maszerujemy w drugą stronę.

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

Jeśli macie ochotę jeszcze pomuzykować, proponujemy zabawę do piosenki pt. „Ładnie gram” z płyty Nasze Muzyczne Przedszkole

Do tej zabawy potrzebne będą instrumenty dziecięce (grzechotkę czy bębenek,) lub wykonane własnoręcznie. Można też wykorzystać przedmioty wydające dźwięki  np.: balon, piłkę, w które będziemy uderzać pałeczką lub dłonią; dwa klocki, dwie łyżki, którymi będziemy stukać jedną o drugą.         

W zabawie mogą uczestniczyć  dwie lub więcej osoby. Siedzą one naprzeciwko siebie lub w kółeczku. Pierwszy z uczestników trzyma instrument i gra na nim zgodnie ze słowami piosenki:

Bardzo ładnie sobie gram

Pam, pam, pam.

Pam, pam, pam.

Bardzo ładnie sobie gram

Teraz Tobie pograć dam – po czym przekazuje instrument następnej osobie i ponownie śpiewamy piosenkę. Zamieniamy się rolami dowolną ilość razy.

Po kilku wymianach możemy zmienić instrument lub przedmiot wydający dźwięki. Osoby, które nie grają w danym momencie mogą w rytm piosenki np.: klaskać, uderzać dłońmi o uda oburącz jednocześnie lub naprzemiennie.

Zabawa ta jest pomocna w uczeniu dzieci czekania na swoją kolej oraz dzielenia się/wymiany  zabawkami z drugą osobą. Rozwija również naprzemienną komunikację, kształtując  kompetencje potrzebne do prowadzenia dialogu.

Piosenkę „Ładnie gram” znajdą Państwo tutaj:

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

A teraz zamieniamy nasze rączki i paluszki w instrumenty muzyczne  i możemy nimi zagrać do wierszyka:

Ryc. za: K. Sąsiadek „Zabawy paluszkowe” Media Rodzina, Poznań 2005, s. 16-17

♫ ♫

֍  ֍  ֍  ֍  ֍