Jest szczególnie przydatna w usprawnianiu niemowląt i małych dzieci, gdyż:

 • Może być łatwo włączona w codzienną opiekę nad dzieckiem,
 • Nie zaburza rozkładu dnia niemowlęcia,
 • Wpływa na pozytywne kształtowanie więzi  pomiędzy mamą/tatą a dzieckiem,
 • Stymuluje rozwój ruchowy, poznawczy i społeczny,
 • Zakłada stałą aktywność niemowlęcia podczas terapii, co kształtuje pozytywne postrzeganie siebie i otaczającego świata przez małe dziecko.

Koncepcja terapii opiera się na bardzo dobrej znajomości prawidłowego rozwoju niemowlęcia. Specjaliści NDT- Bobath koncentrują się na rozwijaniu umiejętności ruchowych właściwych dla danego wieku z zachowaniem możliwie wysokiej jakości ruchu. Celem usprawniania jest przygotowanie dziecka do funkcjonowania w środowisku. Szczególną uwagę przykłada się do torowania prawidłowego napięcia mięśniowego, przygotowania sensorycznego, czyli umiejętnego reagowania na bodźce płynące z otoczenia,  zapewnienia pełnego zakresu ruchów w stawach oraz wykorzystania umiejętności nabytych w czasie sesji terapeutycznych w samodzielnym działaniu niemowlęcia (przemieszczaniu się, zabawie, jedzeniu, itp). Terapeuta na bieżąco współpracuje z rodzicami, dając informację o prawidłowym wykonywaniu codziennych czynności (właściwe podnoszenie, sposoby trzymania dziecka na rękach, ubieranie i rozbieranie, karmienie, zabiegi pielęgnacyjne oraz zabawa z dzieckiem). Czynności te stanowią ważne uzupełnienie usprawniania dziecka i  są sposobem utrwalania przez rodziców w warunkach domowych wzorców ruchowych wprowadzanych podczas terapii. Częstotliwość, intensywność i czas trwania terapii jest dostosowywany indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego niemowlęcia.

Koncepcja NDT-Bobath nakierowana jest na dzieci, które mają problem z szeroko rozumianym rozwojem psychoruchowym, a więc w szczególności dla dzieci z :

  • opóźnieniem rozwoju,
  • uszkodzeniem i/lub problemami w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego,
  • wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym,
  • asymetrią (w tym z kręczem szyi),
  • problemami ortopedycznymi (wady, zniekształcenia kończyn),
  • wadami genetycznymi wpływającymi na rozwój dziecka,
 • zaburzeniami karmienia (ssania, połykania).