Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie rozwoju umiejetności niezbędnych do funkcjonowania w różnych grupach społecznych i rozwijania aktywności poznawczej. Często zdarza się, że braki w jednej sferze pociągają za sobą konsekwencje trudności w innych sferach. Takie nawarstwianie problemów powoduje ogólny spadek funkcji poznawczych, społecznych, emocjonalnych oraz motorycznych. Terapia pedagogiczna zapobiega nawarstwianiu się wspomnianych trudności. Zajęcia terapeutyczne, wykorzystując zarówno naturalną potrzebę dziecka do zabawy, jak również ciekawość i potrzebę eksploracji, dostarczają odpowiednią ilość stymulacji, niwelując tym samym braki rozwojowe i aktywizując do dalszego rozwoju.
Nie istnieje jedna właściwa metoda terapeutyczna wspierająca rozwój małego dziecka. Każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie, ma swoje uzdolnienia, trudności, zainteresowania i specyficzne potrzeby.
Oferta metod terapeutycznych jest coraz bogatsza. Ich celem jest pomoc w wydobyciu całego potencjału rozwojowego dziecka, tak aby w przyszłości mogło godnie i szczęśliwie żyć. Dobór metod pracy powinien być zawsze dostosowany do indywidualnych możliwości dziecka. W Ośrodku Wczesnej Interwencji, w zakresie oddziaływań pedagogicznych, stosujemy następujące metody pracy: metody „Kształtowania Rozumnego Działania” Felicity Affolter, terapii behawioranej, niedyrektywnej terapii zabawą według Wirginii Axline, metody Knillów, metody stymulacji polisensorycznej w oparciu o koncepcję Jacka Kielina oraz metody Integracji Sensorycznej.
Wśród zajęć grupowych o charakterze pedagogicznym znajdują się między innymi: muzykoterapia, Metoda Dobrego Startu, Psychomotoryka, grupa „Move to learn”, grupa Rozwijania Umiejętności Społecznych, grupa „Ty i ja”, grupa Ruchu Rozwijącego Weroniki Sherborne, grupa Terapii Ręki oraz inne, w zależności od bieżących potrzeb pacjentów.