UWAGA RODZICE!

Prezes NFZ podpisał ZARZĄDZENIE NR 181/2023/DSOZ z dnia 14.12.2023, które zmienia warunki i realizację usług m.in. w PORADNI AUTYZMU

Niestety zmiany te są NIEKORZYSTNE dla naszych pacjentów. Dotyczą przede wszystkim konieczności wprowadzenie po każdej terapii z pacjentem dodatkowych 25 min na dokumentację. W związku z powyższym specjalista, który do tej pory w ciągu dnia mógł przyjąć 6 pacjentów, teraz przyjmie 3, co oznacza, że część pacjentów nie będzie mogła korzystać z zajęć terapeutycznych.

 To spowoduje znaczne wydłużenie kolejek oczekujących  na konsultacje i terapię.

Kolejnym NIEKORZYSTNYM zapisem jest brak finansowania wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach grupowych. NFZ pokryje koszt  uczestnictwa tylko 1 dziecka w grupie, pozostali uczestnicy nie będą finansowani. Należy zaznaczyć, że dla niektórych pacjentów, a przede wszystkim dla młodzieży i osób dorosłych, których również przyjmujemy w Poradni ZAJĘCIA GRUPOWE są jedną z najlepszych form terapii i możliwością zdobywania umiejętności społecznych.

Dyrektorzy Placówek z całej Polski zaniepokojeni propozycją zmian, od października 2023r wnioskowali o rezygnację z wprowadzenia takich zapisów, proponowali inne rozwiązania, zapraszaliśmy do konsultacji społecznych. Takie pisma zostały przez nas wysłane do Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Konsultanta Krajowego – niestety od nikogo nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Dnia 15 grudnia 2023r na stronie NFZ Baza Aktów Prawnych www.baw.nfa.gov.pl ukazało się oczekujące na wejście zarządzenie Prezesa NFZ, którego przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 2024r.  

Z przykrością informujemy, że w związku z wprowadzeniem tych zapisów zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostęp do świadczeń finansowanych ze środków NFZ. Konieczność zarezerwowania po każdych zajęciach 25 minut na dokumentację powoduje, że nasza dostępność zmniejsza się o ok. 1/3.

Z inicjatywy rodziców można podpisać pismo do Prezesa NFZ, Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Pacjenta. Pismo można pobrać ze strony OWI i mailowo przesłać na adresy:

 kancelaria@nfz.gov.pl

rpd@brpd.gov.pl

kancelaria@rpp.gov.pl

lub pobrać, podpisać i złożyć w Rejestracji OWI (nasi pracownicy złożą je w Państwa imieniu do ww. instytucji)

Z poważaniem

Dyrekcja OWI

Jesteśmy głęboko poruszeni i zasmuceni śmiercią Pani dr  n. med. Marii Borkowskiej, lekarza pediatry, specjalisty rehabilitacji, nauczyciela akademickiego i konsultantki, autorki wielu artykułów naukowych i publikacji książkowych, które przyczyniły się do lepszego zrozumienia problemów dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z niepełnosprawnościami (ruchowymi i z niepełnosprawnością intelektualną). Zawdzięczamy Jej wiele, ale przede wszystkim implementowanie w Polsce metody NDT-Bobath oraz Integracji Sensorycznej.

Pani Doktor przez wiele lat pracowała w Ośrodku Wczesnej Interwencji naszego Stowarzyszenia pomagając pacjentom i ich rodzinom, oraz szkoląc kolejne pokolenia fizjoterapeutów i terapeutów SI.

Jej wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie pozostaną w naszej wdzięcznej pamięci.

Dyrekcja i pracownicy OWI

Ośrodek Wcześniej Interwencji PSONI informuje, iż przygotowując się na wiosenne zabawy. Zakupiliśmy wyposażenie do naszego terapeutycznego placu zabaw. Wydatek finansowany w ramach Projektu” Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych- regranting”. Realizowanego przez Fundacja Rubin, finansowanego ze środków Miasto Stołeczne Warszawa

Dziękujemy 😀

Szanowni Państwo,

Już ponad 10 lat Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną różnymi sposobami i drogami zabiega o należne miejsce dla wczesnej interwencji i kompleksowej rehabilitacji dzieci. O szanse dla dzieci przedwcześnie urodzonych i tych, których niepełnosprawność wymaga pilnej, intensywnej i często wieloletniej rehabilitacji. W naszych staraniach dochodzimy a dokładnie mówiąc doszliśmy do ściany. Przy niezmienionej od 13 lat wysokości finansowania z NFZ, przy wielokrotnych wzrostach kosztów funkcjonowania dalsze działanie ośrodków wczesnej interwencji PSONI jest zagrożone. Dotychczasowe pisma, spotkania, wizyty, udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w różnych gremiach były bezskuteczne – za każdym razem jest 100-procentowe zrozumienie sytuacji, deklaracje pomocy a potem …. NIC!  

Nie pomogło także ogłoszenie roku 2018 Rokiem Wczesnej Interwencji i  nagłaśnianie znaczenia tej formy wsparcia dla całego społeczeństwa. Obecna pandemiczna sytuacja służby zdrowia nie pozostawia złudzeń, że  rehabilitacja dzieci stanie się priorytetem. Kolejne ubiegłoroczne i  tegoroczne apele środowiska pozostały niezauważone. Kolejne placówki wygaszają lub planują wygaszanie kontraktów z NFZ z powodu ich drastycznego niedofinansowania. To oznacza w konsekwencji ograniczenie dostępu do bezpłatnych świadczeń i skazuje większość rodzin na  komercyjne, odpłatne usługi.

Przez wiele lat działalności naszych placówek, dzięki codziennej pracy zespołów zaangażowanych specjalistów, tysiące dzieci z  niepełnosprawnością stanęło na nogach, zaczęło mówić, rozwijać się. Kolejni rodzice stający przed taką życiową sytuacją mogą już nie  otrzymać należnej im od Państwa pomocy. Postępująca komercjalizacja, daleka od systemowego zwiększania dostępności do nieodpłatnych świadczeń, dominujący medyczny model wsparcia, różny od  interdyscyplinarności i pracy zespołowej, to droga, która budzi troskę o przyszłość dzieci, dla których los na samym starcie nie był łaskawy.

Dlatego też Zarząd Główny w pełni popiera petycję rodziców do Premiera Mateusza Morawieckiego, zamieszczoną na portalu www.petycje.online.com

Popieramy rodziców, ale jednocześnie występujemy po raz kolejny z pismem do władz.

Prosimy Was o jak najszersze rozpropagowanie petycji i jej podpisywanie – przez rodziców, pracowników, przyjaciół i rodziny osób z niepełnosprawnością.

https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_morawieckiego_przeciwko_prywatyzacji_rehabilitacji_dzieci_niepelnosprawnych

Z pozdrowieniami

Mariusz Mituś

Wiceprezes Zarządu Głównego

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, smacznego jajka i wesołej zabawy w lany poniedziałek życzą Dyrekcja i pracownicy OWI

18.01.2021

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Nowy Rok się zaczął, a wraz z nim nowe  nadzieje, wyzwania i postanowienia. Życzymy Wam i Dzieciom, aby był to dobry rok, przyniósł zdrowie, ludzką życzliwość i wiele radości🙂

Wierzymy w to, że świat wróci wkrótce do normalności i w naszym Ośrodku również będziemy mogli zrezygnować z różnych ograniczeń, jakże często uciążliwych.

Doceniamy starania wszystkich, którzy starają się brać udział w zajęciach albo też ćwiczą z dzieckiem w domu.

Nie zapominajmy też o tym, że oprócz wszelkich aktywności stymulujących rozwój, to co bardzo dla dziecka się liczy to zabawa swobodna. Właśnie zabawa pozwala dziecku na odkrywanie, eksperymentowanie, zdobywanie doświadczeń, nabywanie różnych umiejętności w swoim własnym tempie.

Pamiętajmy więc, aby nasze dzieci, nawet jeśli potrzebują stymulacji i wsparcia w rozwoju, miały czas i okazję do tego, by po prostu się bawić – na swój sposób i w swoim własnym rytmie odkrywać świat:)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Prosimy o dostarczenie aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności.

12.10.2020

Szanowni Państwo!


W trosce o zdrowie naszych Pacjentów, przesyłamy aktualne procedury dotyczące zajęć terapeutycznych w naszym Ośrodku. Zostały one stworzone z uwzględnieniem wytycznych MEN-u, MZ oraz GIS-u. Przychylając się do Państwa próśb, stworzyliśmy warunki do przebywania Pacjentów na terenie OWI bez konieczności wychodzenia na zewnątrz między zajęciami. Prosimy o zapoznanie się z zasadami:

 1. Terapia odbywa się w godzinach podanych w kontraktach terapeutycznych. W przerwach między zajęciami dzieci przebywają pod opieką terapeutów OWI.
 2. Dziecko wchodzi na teren Ośrodka w ubraniu wierzchnim wprowadzone przez terapeutę, z którym zaczyna zajęcia. Razem z nim przebiera się w szatni i przechodzi do odpowiedniej sali. Rodzice oczekują na dzieci na zewnątrz. Nie ma możliwości przebywania rodziców w budynku OWI.

Prosimy o wyposażenie dzieci w worek na odzież wierzchnią (może być: duża torba reklamowa, worek na śmieci itp.) i rzeczy przyniesione do OWI, podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka, kartkę z numerem telefonu osoby będącej w danym dniu z dzieckiem w OWI oraz reklamówkę na buty, obuwie na zmianę, ewentualnie odzież na zmianę, pieluchę oraz picie i jedzenie, jeśli jest taka potrzeba.

 • Terapeuta, z którym dziecko ma ostatnie zajęcia wyprowadza je na zewnątrz budynku przez drzwi wyjściowe i przekazuje Rodzicom. Rodzice są zobowiązani oczekiwać na wyjście dziecka przed drzwiami 5-10 min. przed zaplanowanym końcem zajęć.
 • Terapeuci wyprowadzający dzieci nie udzielają rodzicom informacji o przebiegu zajęć. Na pisemną prośbę rodzica informacji o przebiegu zajęć terapeuci mogą udzielać drogą mailową lub telefoniczną 1 raz w miesiącu.
 • W wyjątkowych sytuacjach terapeuci wzywają rodziców drogą telefoniczną (na numer podany przez rodzica danego dnia). Rodzic jest zobowiązany przybyć do Ośrodka w ciągu 10 minut.
 • W przypadku konieczności spożycia przez dziecko przyniesionego z domu prostego posiłku (kanapka, owoc) Ośrodek zapewnia taką możliwość. Nie jest możliwe podgrzewanie posiłków, udostępnianie sztućców i naczyń.
 • Istnieje możliwość, by dziecko było karmione przez Rodzica. Taką chęć należy zgłosić terapeutom, wówczas dziecko zostanie wyprowadzone poza Ośrodek.
 • W sytuacji, gdy rodzic chce osobiście towarzyszyć dziecku podczas korzystania z toalety, powinien zgłosić taką potrzebę terapeutom prowadzącym. Wówczas będzie mógł pójść z dzieckiem do toalety, znajdującej się naprzeciwko wejścia do Ośrodka (poziom -1).
 • Ze względu na bezpieczeństwo prosimy o wyposażenie dzieci w skarpety antypoślizgowe, szczególnie na zajęcia grupowe.
 • Prosimy o punktualne przyprowadzanie na zajęcia i odbieranie dzieci z Ośrodka.
 • Przypominamy o konieczności wyposażenia dziecka każdorazowo w:

Wyposażenie konieczne:

 • worek na odzież (może być: duża torba reklamowa, worek na śmieci itp.) podpisany imieniem i nazwiskiem dziecka
 • reklamówka na buty
 • kartka z numerem telefonu osoby oczekującej na dziecko przed budynkiem
 • obuwie na zmianę

Wyposażenie opcjonalne:

 • odzież na zmianę
 • skarpetki antypoślizgowe
 • pielucha
 • jedzenie i picie

Z poważaniem – Dyrekcja OWI

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

 1. Rodzice opiekunowie proszeni są o pisemne (forma papierowa lub elektroniczna) zgłaszanie informacji dotyczących wydania dokumentacji medycznej – czas oczekiwania na udostępnienie dokumentacji medycznej 14 dni. Dokumentacja wydawana jest w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
 2. Informujemy, że dokumentacja psychologiczna nie wchodzi w zakres dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 14 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U nr 73 z 2001 poz. 763) jest objęta tajemnicą zawodową
 3. Dokumentacja psychologiczna wydawana jest w formie opinii psychologicznej (czas oczekiwania na wydanie do 30 dni)

Z poważaniem Dyrekcja OWI

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci,

witamy wszystkim w nowym roku szkolnym z nadzieją, że okres wakacji był dobrym i spokojnym czasem.
Ze względów sanitarnych jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wielu procedur, które mogą powodować różne niedogodności. Liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę. Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt u nas był bezpieczny, a dzieci dobrze się czuły.

REGULAMIN PORZĄDKOWY

 OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI  ZG PSONI W WARSZAWIE

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2

 1. Organizacja  pracy Ośrodka
 1. W celu zmniejszania ryzyka przenoszenia zakażenia rejestracja dzieci  odbywa się telefonicznie (22 844-06-37) lub elektronicznie (rejestracja.owi@psoni.org.pl).
 2. Podczas rozmowy telefonicznej przed pierwszymi zajęciami personel przeprowadza ankietę wstępnej kwalifikacji.
 3. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w rejestracji powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby zachować odległość minimum 2 m od pracownika.
 4. Wyznacza się czas terapii indywidualnie dla każdego dziecka, a rodzic/opiekun jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania godzin rozpoczęcia i zakończenia terapii.
 5. Wprowadza się bezwzględny zakaz wchodzenia na teren ośrodka osób trzecich, niebędących pracownikami. Nie dotyczy to rodziców/opiekunów dzieci umówionych na konsultacje oraz  na fizjoterapię niemowląt – wówczas do budynku Ośrodka może wejść wyłącznie jeden rodzic/opiekun pacjenta.
 6. Wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu dla pracowników, pacjentów oraz ich rodziców/opiekunów, którzy przejawiają objawy infekcji dróg oddechowych, gorączkę, duszność, kaszel, biegunkę, wymioty, utratę węchu i smaku lub jeżeli miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 do czasu ostatecznej weryfikacji i uzyskania ujemnego wyniku badania takiej osoby (podejrzanej o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2). Pacjentom zaleca się skorzystanie z terapii za pomocą systemów teleinformatycznych.
 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub objęta  nadzorem epidemiologicznym wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na teren Ośrodka. Zaleca się pozostanie w domu i skorzystanie z terapii za pomocą systemów teleinformatycznych.
 8. Osoby przyprowadzające dzieci zobowiązane są zachowywać środki ostrożności w postaci: osłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek jednorazowych (preferowane) przed wejściem na teren placówki oraz używania jednorazowego obuwia ochronnego (lub obuwia na zmianę). Rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest do każdorazowego przyniesienia podkładów jednorazowych, zabawek (dotyczy niemowląt), długopisu (do wypełnienia ankiety) oraz torby na ewentualne zużyte przedmioty jednorazowego użytku. Wszystkie przyniesione przedmioty rodzic/opiekun zabiera ze sobą.
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania wózków do Ośrodka.
 10. Przy pierwszej wizycie rodzic/opiekun pacjenta zobowiązany jest do podpisania stosownych oświadczeń: zapoznania się z treścią regulaminu, przyjęcia go do stosowania oraz wyrażenia zgody na pomiary temperatury ciała u dziecka przy przyjęciu oraz kontrolnie (przy wystąpieniu niepokojących objawów) podczas zajęć diagnostycznych i sesji terapeutycznych. Oświadczenie zawiera również numer telefonu kontaktowego, zapewniający szybką i efektywną komunikację z rodzicem/opiekunem.
 1. Wizyta w Ośrodku
 1. W terapii udział biorą dzieci wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Pacjenci z objawami takimi jak katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, wymioty, biegunka lub podwyższona temperatura nie będą przyjęci. Zaleca się rodzicom wykonanie kontrolnego pomiaru temperatury ciała dziecka w domu przed przyprowadzeniem go do Ośrodka. Jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub objęta  nadzorem epidemiologicznym wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu na teren Ośrodka. Zaleca się pozostanie w domu i skorzystanie z terapii za pomocą systemów teleinformatycznych.
 2. Na pierwszorazową wizytę należy zgłosić się 10-15 min. przed rozpoczęciem zajęć w celu podpisania stosownych oświadczeń.
 3. Na kolejne wizyty terapeutyczne należy zgłaszać się 5 min. przed rozpoczęciem zajęć oraz odbierać dziecko dokładnie w umówionym czasie.
 4. Na wizytę do Ośrodka dziecko przychodzi z jednym rodzicem/opiekunem. Rodzice/opiekunowie powinni przyjść wyposażeni w rękawiczki, maseczki – środki ochrony osobistej, jednorazowe obuwie ochronne, długopis. Dziecko na zajęcia nie przynosi żadnych własnych zabawek, wyjątek stanowią niemowlęta.
 5. Przed wejściem do Ośrodka rodzic/opiekun prawny wypełnia ankietę aktualizacyjną w kierunku zakażenia SARS CoV-2
 6. Pacjent wraz z rodzicem/opiekunem czeka przed Ośrodkiem. Pracownik Ośrodka dokonuje pomiaru temperatury ciała. Pomiar temperatury ciała  poprzedzony jest odebraniem zgody od opiekuna na przetwarzanie danych osobowych podanych w ankiecie, o której mowa w pkt. 2 oraz na dokonanie pomiaru temperatury ciała. Zgoda udzielana jest dobrowolnie, odmowa wiąże się z niewpuszczeniem do Ośrodka. Do Ośrodka będą wpuszczani tylko pacjenci oraz ich rodzice/opiekunowie (dot. konsultacji lub terapii NDT), którzy mają temperaturę ciała w normie (do 36,9oC).
 7. Przy wejściu do Ośrodka każdy pracownik, dziecko oraz jego rodzic/opiekun (dot. konsultacji lub terapii NDT) ma obowiązek zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki jednorazowe.
 8. Na terenie Ośrodka rodzic/opiekun (dot. konsultacji lub terapii NDT) przebywa w maseczce ochronnej i rękawiczkach jednorazowych oraz w jednorazowym obuwiu ochronnym lub obuwiu na zmianę.
 9. W czasie epidemii COVID-19 poczekalnia dla pacjentów Ośrodka jest nieczynna. Rodzice/ opiekunowie (dot. konsultacji lub terapii NDT)  są razem z dzieckiem na wizycie u specjalisty w gabinecie.
 10. W przypadku zajęć terapeutycznych, gdy zajęcia odbywają się w gabinecie wyłącznie z dzieckiem, rodzic/opiekun oczekuje poza budynkiem OWI. Ze względu na procedury sanitarno-epidemiologiczne, dziecko po każdych zajęciach odprowadzane jest do rodzica/opiekuna poza budynek OWI, tam oczekuje na następne zajęcia (dot. tylko zajęć terapeutycznych). W związku z tym rodzic/opiekun zobowiązany jest czekać o wyznaczonej przez terapeutę godzinę przed budynkiem OWI.
 11. Ogólne  zalecenia
 • W przypadku wywiadu epidemiologicznego dodatniego lub objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) na podstawie informacji wynikających z ankiety przeprowadzonej przez pracownika Ośrodka i stwierdzenie ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2. – zasadna jest odmowa udzielania świadczenia.
 • W placówce zostaje wyznaczone pomieszczenie służące izolacji osoby w przypadku zdiagnozowania u niej objawów chorobowych, umożliwiające izolację dziecka
  z podejrzeniem choroby COVID-19, do czasu przybycia jego rodziców/opiekunów lub pracownika z podejrzeniem choroby COVID-19.
 • Pracownikom zapewnia się dostęp do ogólnie zalecanych środków ochrony indywidualnych oraz środków do dezynfekcji powierzchni.
 • Z gabinetów zostały usunięte wykładziny dywanowe,  pluszowe zabawki i inne przedmioty, które nie mogą zostać poddane dezynfekcji. Wyposażenie sal jest systematycznie dezynfekowane przez pracownika Ośrodka.
 • Przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu każdy pracownik dezynfekuje swoje stanowisko pracy.
 • Po każdej wizycie należy wywietrzyć gabinet.
 • Do dezynfekcji materiałów i pomieszczeń używa się odpowiednich środków dezynfekcyjnych. Przeprowadza się  dezynfekcję lad, poręczy, dozowników na preparaty do higieny rąk, dozowników na ręczniki jednorazowe, pojemników na odpady możliwie często, nie rzadziej niż trzy razy dziennie.

30.03.2020

Drodzy Rodzice, Opiekunowie

W tym trudnym dla Państwa, dzieci oraz nas wszystkich okresie, prosimy Państwa o spokój i zachowanie wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa.

Zdajemy sobie sprawę, że odizolowanie w domu z dzieckiem, rezygnacja z kontaktu z ludźmi, (czasem bardzo bliskimi, jak np. dziadkowie), ze spędzania czasu na placach zabaw, nie są łatwe. W przypadku dzieci przejawiających trudności rozwojowe jest to nieraz prawdziwe wyzwanie. Brak możliwości realizowania zajęć terapeutycznych, czy konsultacji w trybie stacjonarnym również może budzić Państwa niepokój i obawy. Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość i przetrwać ten szczególny czas.

Oczekując na możliwość spotkania z Państwem, zapewniamy, że wszelkie niezbędne informacje oraz zalecenia będą Państwu przekazywane za pośrednictwem maila. W razie pytań, potrzeby kontaktu zachęcamy do komunikacji drogą elektroniczną.

Przesyłamy ciepłe myśli; niech pomimo wszystkich przeciwieństw, trudów i niepewności będzie to dla Państwa Rodzin jak najlepszy czas.

Z poważaniem,

Dyrekcja i Pracownicy OWI


Na naszej stronie będziemy umieszczać propozycje aktywności dla dzieci, które można zorganizować w warunkach domowych.
W zakładce Strefa Dziecka i Rodziny znajdą Państwo pomysły na ćwiczenia i zabawy fizjoterapeutyczne, logopedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne. Oferujemy również Kącik Czytania oraz Kącik Muzyczny. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa będzie mógł wybrać dla swojego dziecka aktywności dostosowane do jego wieku, potrzeb i możliwości.
Zaglądając do Strefy Rodzica przeczytają Państwo sugestie naszych specjalistów, które być może ułatwią całej Rodzinie odnaleźć się w tym wyjątkowym czasie.
                                          ֍  ֍  ֍  ֍  ֍

30.03.2020r

Pamiętajmy wszyscy o przestrzeganiu zaleceń i środków ostrożności związanych z epidemią.

Sprawa podstawowa to mycie rąk – przypominajmy o tym dzieciom! Może wierszyki i filmik będą do tego zachętą?

„W łazience”

Woda w kranie- szum, szum, szum,
Mydło pluska- plum, plum, plum,
Myję rączki- szur, szur, szur,
I brud znika- bul, bul, bul.

P. Siewiera- Kozłowska

„Czyste ręce”

Dziś od rana plusk w łazience,
To ……. (tu można wstawić imię dziecka) myje ręce.
Najpierw w wodzie opłukuję,
Potem mydłem nasmaruję.
Znowu woda- istny cud!
W umywalkę puk, puk, puk.
Jeszcze tylko kran zakręcę
I już czyste moje ręce.

I. Salach ze zm.

„Myjemy ręce”

Zaraz umyję swoje ręce,
tylko w kranie wodę odkręcę.
Plusk, plusk, leci woda,
na mycie rąk wody nie szkoda.
Woda z kranu leci

i woła:
myjcie ręce dzieci.

Ł. Grodzicka

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

A tu eksperyment, pokazujący jaką moc ma mydło i woda. Zachęcamy do przeprowadzenia go razem z dzieckiem:

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

Dzieciom z pewnością łatwiej będzie zrozumieć obecną sytuację, kiedy rozmowa o koronawirusie poparta zostanie obrazkiem. Proponujemy dwie książeczki związane z tą tematyką.

Link:

https://drive.google.com/file/d/1SeH5KBgbo0UGTTQjGnavj2mpJJDRvNHK/view?usp=sharing

Link:

https://www.wydawnictwoolesiejuk.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Koronawirus.pdf?fbclid=IwAR2Z-Vz7ubED9EiEn3P9mTYxLSjCitG3IbUazf1B9mr4HsQNDGLte8OUpaY

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

Zachęcamy również do wspólnego czytania, to doskonała forma na wspólne spędzanie czasu.

Dzieci bardzo lubią teksty rymowane a więc proponujemy Wam dzisiaj wierszyki – może znajdziecie coś co dobrze znacie, co dzieci pamiętają i lubią a może odkryjecie coś nowego?

Chcielibyśmy aby, wspólne czytanie oznaczało dla dzieci i dla Państwa chwile radości. Pamiętajmy o tym, że Wasza pociecha ma potrzebę ruchu, pozwalajmy więc by wstawało czy jednocześnie się bawiło –  aby słuchać  nie zawsze musi siedzieć i koncentrować się na czytanym tekście.

Pozwalajmy dziecku wybierać książkę, wracać do ulubionego tekstu wiele razy, jeśli ma na to ochotę. I nie przepytujmy, nie sprawdzajmy czy zrozumiało, czy zapamiętało. Nie zapominajmy, że dziecko uczy się przez zabawę:)

Życzymy dużo miłych chwil przy czytaniu!

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

09.04.2020r

Na Wielkanoc wszystkie zajączki chcą skakać i brykać po łące i ogródku. Ale mogą to też robić w domu, zwłaszcza, że siedząc w nim długo mają wyjątkowo dużo energii… Oto kilka propozycji zabaw ruchowych, które mogą umilić Państwa dzieciom przedświąteczny i świąteczny czas:

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/04/wielkanocne-zabawy-ruchowe.html

Teraz zajączek, kurczątko i baranek chcą zaśpiewać dzieciom piosenkę piaskiem malowaną 🙂

A skąd się wzięło to kurczątko i co z niego potem wyrosło, dzieci mogą dowiedzieć się tutaj i narysować razem z Antkiem:

https://drive.google.com/file/d/1AXDMEvQ_siisyKjQ8ae5GrmOut92GVwV/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1rkTsuijFlTtdJxOHIZEsJQayMFV8BMMz/view?usp=sharing

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

Gdy zaburczy w brzuchach, na coś dobrego na ząb i miłego dla oka dla zgłodniałych maluchów mogą Państwo znaleźć inspiracje tutaj:

https://pl.pinterest.com/bmk46/wielkanocne-przysmaki/

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

A tu masażyk wiosenny dla maluszków :

Stary niedźwiedź mocno śpi i o wiośnie śni:

Śniła mu się pisaneczka, ta co cała jest w kropeczkach (na plecach dziecka uderzamy palcami- kropki)

Była też w paseczki (rysujemy paseczki)

i w wesołe krateczki (rysujemy krateczkę)

Ta w malutkie ślimaczki (rysujemy ślimaczki)

I żółciutkie kurczaczki (rysujemy kurczaczki- kółko, kółko, nóżki, dzióbek)

Cii….wiosna, wiosna ach to ty! (całymi dłońmi)

I jeszcze wierszyk wiosenny dla nieco starszych dzieci. Zachęcamy do recytowania i pokazywania razem z dzieckiem:

„Trzy baziowe koty”

Na wiosennej wierzbie, (ręce wyprostowane ku górze, jak gałęzie drzewa)
tuż nad rzeczką małą, (prawa ręka pokazuje wijącą się rzeczkę)
trzy baziowe kotki, (dzieci miauczą i „liżą” futerko, jak kotki)
lekko się huśtają. (ponownie gest „wierzby”, ale tym razem ręce machają w powietrzu)

Deszcz drobny popadał, (ręce uniesione w górę opadają powoli, dzieci machają przy tym palcami imitując padający deszcz)
futerka im zmoczył, (dzieci mówią cicho: brrrrr i otrzepują „zmoczone” futerka)
miauczą wniebogłosy, (głośniej, coraz głośniej do końca wiersza)
trzy baziowe koty!

A. Jankowska

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

Jeśli zapragniemy dochować tradycji i w lany poniedziałek dostarczyć sobie trochę

chlapania i radości dla całej rodziny, to warto to zrobić zaraz po przebudzeniu, kiedy jeszcze jesteśmy w piżamach (wtedy szybko można się przebrać). Najlepiej wcześniej (np. wieczorem poprzedniego dnia) ustalić zasady zabawy, żeby nie wymknęła nam się spod kontroli. Można umówić się np., że będziemy polewać się wodą ze spryskiwacza do roślin lub chlapać na siebie czystym pędzlem malarskim zanurzonym w wodzie.

֍  ֍  ֍  ֍  ֍

07.04.2020r

W kwietniu wszyscy jesteśmy niebiescy !

Czy wiedzą Państwo, że kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy Na Temat Autyzmu? Na całym świecie w tym czasie odbywają się liczne wydarzenia, warsztaty oraz szkolenia, których celem jest poszerzanie wiedzy na temat autyzmu.  W Europie, według danych ONZ, 1 na 150 dzieci ma postawioną diagnozę spektrum autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Często współwystępuje z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością intelektualną, padaczką, wadami wzroku i/lub słuchu, mózgowym porażeniem dziecięcym. Objawia się zespołem jakościowych zaburzeń w zachowaniu, które wg ICD 10 są  opisywane w trzech obszarach:

 1. trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych- uniemożliwia to prawidłowe poznawanie i doświadczanie otaczającego świata, oraz utrudnia funkcjonowanie w społeczeństwie;
 2. deficyt wyobraźni oraz zdolności do społecznej i twórczej zabawy, występowania czynności stereotypowych, sztywności zachowań i zainteresowań;
 3. specyficzne zaburzenia mowy lub jej brak. 

U dzieci z autyzmem występują również zaburzenia integracji sensorycznej (SI),  m.in. takie jak nadwrażliwość dotykowa, wzrokowa, słuchowa, którym mogą towarzyszyć silne reakcje lękowe. Problemy z przetwarzaniem bodźców zmysłowych wywołują często zaburzenia zachowania, np. natręctw, zachowań destrukcyjnych, agresji czy autoagresji.

Autyzm towarzyszy dziecku i jego rodzinie przez całe życie. Ważne jest, nie tylko wczesne postawienie diagnozy, ale również jak najszybsze wprowadzenie postępowania terapeutycznego.  Dzieci objęte terapią w naszym Ośrodku są pod opieką całego zespołu interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą: lekarze, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci i terapeuci integracji sensorycznej. Wszyscy dostosowujemy plan terapii, do indywidualnych potrzeb dziecka, uwzględniając w nim obszary, w których ma ono największe trudności. Na etapie Wczesnej Interwencji, kompleksowym wsparciem otaczamy nie tylko naszych pacjentów, ale także ich rodziny. Dzięki temu dajemy dzieciom solidny fundament, pozwalający możliwie jak najlepiej wkroczyć w przyszłości na ścieżkę szkolną i w dalsze dorosłe życie.

Nie bądź zielony w kwestii autyzmu!

Jeśli chcieliby Państwo pogłębić swoją wiedzę na temat autyzmu, zachęcamy do zapoznania się z literaturą.  Poniżej znajdziecie Państwo zbiór, naszym zdaniem najciekawszych pozycji godnych polecenia.

֍  ֍  ֍  ֍  ֍